Agile

Agile en/of Scrum

Agile (uitspraak: ˈæd͡ʒ.aɪl, met korte e vooraan; betekenis: wendbaar) en Scrum worden dikwijls in één adem genoemd; voor sommigen zijn het synoniemen, maar dat klopt niet. "Agile" is een adjectief dat aangeeft dat men wendbaar omgaat met invloeden op het ontwikkelingsproces. "Scrum" daarentegen is een methode, waarbij ontwikkeling wordt georganiseerd in perioden van enkele weken, "sprints" genoemd, met dagelijkse teammeetings. Scrum is een "agile" methode; andere "agile" methoden zijn XP (Extreme Programming), DSDM (Dynamic Systems Development Method) en FDD (Feature Driven Development); de veelheid aan methoden voor softwareontwikkeling is stof voor een ander artikel.

Het Agile Manifest

Enkele grote namen in de softwareontwikkeling hebben omtrent 2001 de koppen (en de skilatten) bij elkaar gestoken, en daar is het "Agile Manifest" uit voortgekomen, dat beschreven wordt op agilemanifesto.org, overigens een vrij gebruikersonvriendelijke site (wat mogelijk iets zegt over de aandacht van de sector voor gebruiksvriendelijkheid). De pagina "About the manifesto" geeft een hoogst interessante historiek en kadering. Het manifest is blijven plakken, en heeft zelf iets losgemaakt (vreemde combinatie…).

Een softwarebedrijf dat "agile" werkt, onderschrijft in principe het Agile Manifest, en past dat toe met een "agile" methode, doorgaans Scrum.

Het manifest is vertaald in heel wat nationale en zelfs regionale talen. Er is dus ook een Nederlandstalige versie, met hier en daar terechte voorstellen tot verbetering. Hieronder de officiële versie.


Manifest voor Agile Software Ontwikkeling

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we…

  • mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen,
  • werkende software boven allesomvattende documentatie,
  • samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen,
  • inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld,
hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Principes achter het Agile Manifest

1 – Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.

2 – Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.

3 – Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.

4 – Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.

5 – Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

6 – De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.

7 – Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.

8 – Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.

9 – Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.

10 – Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.

11 – De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.

12 – Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Agile
Glossariumterm