Wie is Deckers Advies?

Koen Deckers, ingenieur elektromechanica / automatisering, ervaring sinds 1984 met productie- en informatiesystemen in grote en kleine bedrijven, altijd zoekend naar verklaringen, oneindig geboeid door de mens die worstelt met de systemen waarin hij werkt en leeft, muzikant en componist, kritische geest tot in de kist, aspirant auteur, en vooral: verbeteraar van de effectiviteit van systemen.

Wat is "Effectiviteit van systemen"?

Effectiviteit

Efficiëntie kennen we allemaal: efficiënt werken is veel doen met weinig middelen. Effectiviteit is doen wat werkt (en vooral mijden wat niet werkt), en dat is nog belangrijker dan efficiëntie. We kunnen beter eerst zorgen dat onze acties effectief zijn, m.a.w. ons doel steunen, en pas dan aan efficiëntie denken. Dat veronderstelt wel dat je weet wat je doel is (een interessant onderwerp op zich). Zie ook effectiviteit.

Systemen

Over systemen is elders op deze site nog meer te vinden. Wát je ook wil verbeteren, een organisatie of afdeling daarin, een installatie, een informatiesysteem, er zijn altijd interacties met de omgeving en met andere systemen, die de effectiviteit van onze acties mee bepalen. Een systeemvisie helpt ons om die interacties te zien, en er voldoende rekening mee te houden. Procesvisie is een onderdeel van systeemvisie.

Wat doet Deckers Advies?

Doel

Deckers Advies verbetert de effectiviteit van organisatie- en informatiesystemen.

Deckers Advies helpt organisaties om hun doelen effectiever en efficiënter te bereiken, door middel van probleemanalyse, procesbeheer, databeheer, projectbeheer, kwaliteitsborging, ondersteuning en opleiding, documentatie en business-IT aflijning, met bijzondere aandacht voor de mens-systeem interactie.

Uw systemen zijn te complex? Uw werknemers weten er geen weg mee? U verdrinkt in uw data? U wil de efficiëntie en vooral de effectiviteit van uw bedrijfsprocessen verbeteren? Bel me op 0478-781262, stuur een mail naar info@deckersadvies.be, of laat een bericht achter via het contactformulier.

Systemen verbeteren kan op veel manieren. Er zijn meer dan genoeg (dus eigenlijk te veel);methoden en technieken bekend, en meer dan genoeg (…) consultants om je te ondersteunen bij het gebruik daarvan. Maar als we niet voldoende letten op effectiviteit van systemen, zowel technische en informatiesystemen als organisatiesystemen, dan helpen die methoden en technieken alleen de consultants vooruit. Dat mag uiteraard, maar is dat wel je doel? Laat ons samen het probleem ontrafelen, de basale fouten ontdekken, een doel bepalen, en dan de optimale methode kiezen.

Basale fouten

Het zijn vooral de basale fouten die een systeem verzieken en de effectiviteit aantasten; zie hier voor een overzicht. Door zichtbare en onzichtbare fouten in systemen gaat de aandacht meer en meer naar de systemen zelf, in plaats van naar hun doel.

Ik denk dat de basale fouten in kleine en grote organisaties in onze maatschappij te weinig worden erkend en behandeld, en ik vrees dat dit leidt tot (te) veel overbodige complexiteit in systemen, en (te) veel stress bij mensen en organisaties. Als "complexer" niet ook "beter" betekent, moeten we het anders aanpakken.

Stiekem hoop ik dat veel positief ingestelde mensen in diverse organisaties, van hoog tot laag, in deze pagina's steun vinden, en mee helpen aan het ontwikkelen van ideeën en methoden die onze wereld kunnen verbeteren (waarbij je de reikwijdte van "onze wereld" zelf mag invullen volgens je ambities).

Innovatie en groei wachten wel even

Een methode voor innovatie en directe groei moet je van Deckers Advies niet verwachten. De wereld is al complex genoeg; als we nu eens de effectiviteit verbeteren van wat we al hebben, dan komen we al een heel eind verder. Met effectievere systemen doe je hetzelfde, maar dan beter en met minder middelen, en heb je een veel betere basis om de vrijgekomen middelen op andere manieren te benutten om te innoveren en te groeien…

Sectoren

Welke sectoren? Allemaal. Er zijn een aantal basale fouten die in de meeste systemen te vinden zijn, en daaruit volgen een aantal principes die betere oplossingen voor problemen mogelijk maken. En die zijn niet sectorafhankelijk. Denk je toch dat sectorkennis noodzakelijk is voor jouw probleem, dan kan ik waarschijnlijk niet helpen.

Bedrijven

En welke bedrijven? In principe allemaal, maar ik ben ook maar een mens, dus het moet bevattelijk blijven. Fouten hebben de vervelende eigenschap zich bijna exponentieel voort te planten (wat af en toe leidt tot flagrante situaties die openbaar worden en veel geld kosten). In het algemeen geldt: hoe langer fouten onbehandeld blijven, hoe langer het duurt om ze weer op te kuisen. Correcties zijn dus veel gemakkelijker en effectiever in een kleine en jonge organisatie, dan in een grote en oude. Maar ook voor die laatste is er hoop. Ten eerste: hoe meer mensen fouten aanpakken, hoe sneller ze weggewerkt zijn. Wel een beetje jammer dat dit eerder lineair dan exponentieel verloopt. Wat wel exponentieel werkt is het aanpakken van basale fouten; als die worden gecorrigeerd, verdwijnen hun nakomelingen met de tijd vanzelf.

Ik bekijk graag elke vraag; prospectie kost je niets. En je krijgt een tevredenheidsgarantie.

Vereenvoudiging

Effectiviteit van systemen is tegenwoordig niet meer of minder belangrijk dan vroeger, maar wordt wel meer en meer in een hoekje geduwd door complexiteit. Hoe complexer de systemen (en we kennen er iets van tegenwoordig…), hoe groter de neiging om enkel te kijken naar afzonderlijke onderdelen, en hoe groter de kans dat de effectiviteit van het hele systeem in het gedrang komt. Eén van de belangrijkste drijfveren van Deckers Advies is dan ook het beheersen en zo veel mogelijk reduceren van complexiteit.

Methode

Deckers Advies heeft zo zijn eigen aanpak. Enkele belangrijke kenmerken vind je hier.

Diensten

Systemen algemeen

Complexiteit terugdringen

Effectiviteit verhogen

Bedrijfsprocesbeheer

Processen beschrijven

Processen analyseren

Informatiesystemen

Documentatie verzorgen

Bemiddelen tussen IT en gebruikers

Informatiesystemen afstemmen op bedrijfsdoelen

—————————————————————-