Visuele cultuur

't Is om zeep…

Of hoe een gebrekkige aspectscheiding milieuvervuiling veroorzaakt.

Welke barometer?

Na veel vijven en zessen is de federale regering er toch in geslaagd een corona-barometer te construeren. Maar de definitie is niet sluitend, waardoor dit gewrocht vooral het primaat van de politiek onderstreept. En misschien is het wel vooral daarvoor bedoeld.

Het PowerPoint probleem

Presentatietools als PowerPoint zijn bijzonder schadelijk voor de effectiviteit van meetings.