Taalkwestie

Taalvariatiebeleid – Implementatieplan

… weggelaten tekst wordt vervangen door [..]. Taalvariatiebeleid – Implementatieplan van het Algemeen Secretariaat – 2019 1 …

Linguïstenperikelen

Linguïsten roeren zich. Sommigen dagen de taalregels uit, en vooral de Universiteit van Gent schijnt dergelijke individuen te herbergen. Een kritische stem aan de VUB verwijst mij naar Stef Grondelaers. Een Vlaming die werkt aan de Universiteit Gent, en aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, de unief die regelmatig opduikt als het over de Nederlandse taal en de Taalunie gaat. Even Googelen levert mij verschillende analysewaardige artikelen op. Een conclusie: tegenstrijdige visies ontstaan voornamelijk als gevolg van vlag- en ladingproblemen, en hardnekkige denkfouten kunnen heel wat chaos veroorzaken.

Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid

Dit artikel is een onderdeel van de Linguïstenperikelen. Als je hier op een andere manier terechtgekomen bent, kan je misschien beter eerst het hoofdartikel lezen.

Vlaamse omroep niet langer scheidsrechter

Dit artikel over de rol van de VRT in de vermeende standaardtaalideologie is een onderdeel van het blogartikel Linguïstenperikelen. Als je hier op een andere manier bent terechtgekomen kan je misschien beter eerst het hoofdartikel lezen.

De kwaal van de standaardtaal

Dit artikel is een onderdeel van de Linguïstenperikelen. Als je hier op een andere manier bent terechgekomen, kan je misschien beter eerst het hoofdartikel lezen.

Variatie in het Nederlands – Eenheid in verscheidenheid

Dit artikel is een onderdeel van de Linguïstenperikelen. Mocht je langs een andere weg hier terechtgekomen zijn, dan kan je het hoofdartikel misschien beter eerst lezen.

Het verkrampte standaardtaalideaal

Dit artikel over het standaardtaalideaal is een onderdeel van het blogartikel "Linguïstenperikelen"; gelieve het als zodanig te lezen. Ik reageer hier zelf op een artikel van Walter Zinzen, de reactie daarop van Sodie Begine, en de de reactie dáárop van Stefan Grondelaers en co.

Tekst in schuinschrift is brontekst, tekst in vet groen (behalve titels) zijn koppelingen. Een koppeling klik je best met de Ctrl-toets ingedrukt.

ANS – Algemene Nederlandse Spraakverwarring

ANS: Algemene Nederlandse Spraakverwarring Leeswijzer Zie ook mijn eerdere artikel over de heisa rond de vermeende versoepelingen in de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). De verontwaardiging was ettelijke weken na datum nog niet helemaal geluwd. Af en toe druppelde nog een nieuw artikel over de ANS uit één of andere pen. Ik […]

Algemene Nederlandse Communicatiekunst?

Heisa in kranten en sociale media na berichtgeving omtrent versoepelingen van enkele Nederlandse grammaticaregels. Waar gaat het over, en zijn er basale fouten mee gemoeid?

Nederlands met een mondmasker

Het artikel "Moet ons Nederlands een mondmasker aan?" uit De Standaard van 13-05-2020 gaat over het gebruik van Engelse woorden in nederlandstalige berichtgeving in een corona-context. Interessant op zich, maar vooral ook een mooi voorbeeld van gebrekkige aspectscheidingen en vlag- en ladingproblemen.