Voorrang

Voorrang van rechts

De voorrang van rechts staat ter discussie. Voor zover die voorrangsmaatregel als snelheidsbeperking wordt gebruikt is de discussie meer dan terecht.

Geen voorrang voor fietsers

Op een zebrapad hebben voetgangers voorrang. Op een oversteekplaats voor fietsers hebben fietsers geen voorrang. Dat verschil leidt tot een reeks van problemen met enkele interessante neveneffecten.