Diensten

Bemiddelen tussen IT en gebruikers

De klassiekers: "gebruikers weten niet wat ze willen", en "ontwikkelaars maken niet wat gevraagd wordt". Het kan nochtans anders.

Complexiteit terugdringen

Complexiteit wordt vanzelf verminderd door het wegwerken van basale fouten.

Documentatie verzorgen

Goede documentatie is zelden beschikbaar.

Effectiviteit verhogen

Effectiviteit is belangrijker dan efficiëntie.

Informatiesystemen afstemmen op bedrijfsdoelen

Systemen die niet een duidelijk bedrijfsdoel ondersteunen, dragen enkel bij aan de complexiteit (en aan de IT-industrie).

Processen analyseren

Gezond verstand is het belangrijkste gereedschap.

Processen beschrijven

Processen zijn de basis voor elk verbeteringsproject.