Pers

Voorrang van rechts

De voorrang van rechts staat ter discussie. Voor zover die voorrangsmaatregel als snelheidsbeperking wordt gebruikt is de discussie meer dan terecht.

Markering van fietsoversteekplaatsen

Op fietsoversteekplaatsen hebben fietsers geen voorrang. Dat voetgangers wel voorrang hebben op een zebrapad, en de fietsoversteekplaatsen meestal langs zebrapaden liggen is een bron van veel verwarring. Maar er wordt over nagedacht; soms lijkt dat nuttig, soms niet. Hierbij een kritische lezing van een artikel uit De Standaard. Zie ook "Geen voorrang voor fietsers".