Bemiddelen tussen IT en gebruikers

Het blijven twee werelden, en ze verstaan elkaar zo moeilijk. Gebruikers kunnen dikwijls niet goed formuleren wat ze willen, en ontwikkelaars krijgen het vaak niet helemaal zo gemaakt binnen de beperkingen. Tussen beide partijen ontstaan gemakkelijk misverstanden omdat ze niet dezelfde taal spreken. Business analyse gebaseerd op procesdenken biedt de oplossing. Het is aan de gebruikers om te begrijpen hoe hun processen in elkaar zitten, en hoe ze ondersteund kunnen worden door een informatiesysteem. Als gebruikers dat kunnen definiëren, dan kunnen ontwikkelaars ook de juiste systemen maken. Daarin slagen met de beschikbare middelen is vooral een kwestie van gezond verstand.

Deckers Advies helpt IT-gebruikers bij het procesgericht formuleren van hun behoeften, en analyseert bestaande systemen op hun effectiviteit. Het bemiddelt tussen gebruikersorganisaties en softwareleveranciers omtrent alle kwaliteitsaspecten van grote en kleine informatiesystemen.

Een tevreden gebruiker is de beste reclame.