Processen beschrijven

Een proces is een geheel van acties die "iets" (een grondstof, een tussenproduct, informatie, …) omvormen tot "iets anders" met toegevoegde waarde. Daarbij beschik je over middelen, die niet door het proces verbruikt worden, zoals machines en competent personeel, en voorzie je sturing die de uitvoering van het proces regelt in termen van kwaliteit, kost en tijdigheid.

Om het overzicht te behouden van wat er in je organisatie gebeurt is kennis van je processen belangrijk. Dit omvat twee aspecten. Enerzijds wil je elk proces goed beheersen (input, output, middelen en sturing), anderzijds wil je begrijpen hoe verschillende processen met elkaar verbonden zijn (de processtructuur). Het is in de koppelingen tussen processen dat de meeste egernis ontstaat.

Deckers Advies biedt je hulp bij de beschrijving van de structuur en de inhoud van je processen, zodat je een betere basis krijgt om te bepalen welk proces je best verbetert om je doel gemakkelijker te bereiken.