Partiële oplossing

Restproblemen

Als je een probleem slechts partieel oplost, omdat helemaal oplossen te moeilijk is, dan creëer je een restprobleem dat nog veel moeilijker op te lossen is.

Zevenblad

Ooit zevenblad in je tuin gehad? Dat is onkruid dat zich gemakkelijk laat uittrekken. 't Is te zeggen: het breekt gemakkelijk af aan de voet. Maar de wortel blijft steken, en vormt uitlopers. Als je die niet uitgraaft, groeit het op de duur overal.

Restproblemen zijn restanten van problemen die niet helemaal zijn opgelost. De 80/20 regel zegt dat je 80% van het resultaat kan bereiken met 20% van de inspanning. Waaruit menigeen afleidt dat je kan volstaan met 20% van de inspanning, en je niet hoeft wakker te liggen van restproblemen. Ik heb sterk mijn twijfels over die 80/20 verhouding; bij gelegenheid schrijf ik daar een artikel over. Maar de techniek maakt verder wel duidelijk dat veel aspecten van problemen gemakkelijk te behandelen zijn, en andere dan weer hardnekkig zijn. En het zijn doorgaans de meest hardnekkige (delen van) problemen die niet opgelost worden, om wat voor reden dan ook. Het effect is als de wortels van het zevenblad. Trek het af en alles ziet er weer proper uit, maar er komen er telkens meer en meer weer opduiken.

Nog een metafoor: restproblemen worden gemakkelijk onder de mat geveegd, maar op de duur liggen daar hoopjes die slecht zichtbaar zijn, maar waar wel iedereen over valt… (voor zover er nog matten zijn waar je iets onder kan vegen).

De 80/20 regel creëert zichzelf

Restproblemen zijn slecht zichtbaar, en gaan met de tijd ook nog eens in elkaar haken tot een dicht en ongrijpbaar tapijt van stress en ellende (dichterlijke vrijheid, maar toch…). We staan er te weinig bij stil dat net die restproblemen ervoor zorgen dat je voor die laatste 20% van het resultaat wel 80% van de inspanning nodig hebt.

De oplossing

De oplossing is in principe eenvoudig: los problemen helemaal op, in plaats van tevreden te zijn met 80% van het resultaat. Die extra moeite is het wel waard. Als je nieuwe restproblemen vermijdt en bestaande oplost (als je ze tenminste nog terugvindt onder de mat) creëer je bovendien een systeem waarin problemen gemakkelijker een oplossing krijgen, en processen en projecten veel gemakkelijker te beheren zijn.

En hoed u voor 80/20 predikers.

Basale fouten