Achtergrondartikel

Een achtergrondartikel verschijnt niet in de bloglijst zoals blogartikelen, maar dient als achtergrond bij en is bereikbaar via de blogartikelen.

Taalwetenschappers en taalevolutie

Ergens in de analyse omtrent "Normen en taalevolutie" vroeg ik mij af of taalwetenschappers onze taal niet nog complexer maken dan ze al is. Enkele reacties op een vreemde uitspraak in een interview met een bekende schrijfster dragen nog bij aan die stelling. Tegelijk constateer ik ook weer dat artikelen die elkaar in gang steken best interessante stof voor analyse opleveren.

Wie is de baas van het Nederlands?

Elke standaard heeft een baas, of het nu gaat om industriële standaarden als ISO of DIN, of om een standaardtaal. Alleen, als het over mensen gaat wil de tolerantie wel eens toenemen. Het Standaardnederlands lijdt eronder.

De RNTL en inclusief taalgebruik

Achtergrondartikel bij het blogartikel "Normen en taalevolutie".

Taalnorm, taalwerkelijkheid en taalgevoel

"Hun hebben…" i.p.v. "Zij hebben…" is een item in Nederland, maar niet in Vlaanderen. De noemen/heten vergissing is een item in Vlaanderen, maar niet in Nederland, en is vergelijkbaar qua oorsprong, en qua reacties van variatielinguïsten. Ik denk dat er iets mis is met de procedure die taalwijzigingen laat doorsijpelen naar de standaardtaal.

Van Ik heet Jan tot Ik noem Jan

Dit blogartikel over het ontstaan en de verspreiding van de noemen/heten vergissing is een achtergrondartikel bij 'Normen en taalevolutie'. Je kan beide ook apart lezen.

ChatGPT: een kritische kijk op de gevaren

Een weergave van een wetenschappelijk (!) artikel over generatieve AI en ChatGPT. Hier en daar interessant, overal kurkdroog, maar wel een aanleiding voor enkele algemene bedenkingen over generatieve AI.

Samenvattingen in Bing Chat

Dit is een achtergrondartikel bij het blogartikel "ChatGPT onder de loep". Het beschrijft de lijdensweg bij de pogingen om de samenvattende capaciteiten van Bing Chat te begrijpen.

Angst voor artificiële intelligentie

Doorwinterde wetenschappers/zakenmannen ontwikkelen decennialang AI, en beginnen er nu ineens schrik van te krijgen. Wat is er aan de hand? – Sam Altman

AI: een pionier maakt zich zorgen

Doorwinterde wetenschappers/zakenmannen ontwikkelen decennialang AI, en beginnen er nu ineens schrik van te krijgen. Wat is er aan de hand? – Yoshua Bengio

Wat is een goede baas?

Zijn bedrijfsomgevingen niet altijd al toxisch geweest, in alle rangen?