Basale fouten

Foutieve procedure

Basale fout – Een procedure bepaalt hoe een proces de input verwerkt tot output. Als een procedure onvolledig is wordt een deel van de input niet of foutief verwerkt. Ontbrekende output onderbreekt het proces, en mogelijk ook andere processen. Een foutieve output is zo mogelijk nog erger, omdat de fout niet opvalt maar zich wel voortplant.

Overbodige complexiteit

Basale fout – Complexiteit is in het algemeen te mijden, maar soms onvermijdelijk. Overbodige complexiteit is overbodig, en dus altijd te mijden.

Partiële oplossing

Basale fout – Toepassing van de 80/20 regel is één van de meest schadelijke gewoonten bij het oplossen van problemen.

Gebrekkige aspectscheiding

Basale fout – Elke zaak heeft meerdere kanten. Als je die op een hoopje gooit verzeil je gemakkelijk in een moeras, en daar geraak je maar moeilijk vooruit. Knoeien met de aspectscheiding is een basale fout.

Vlag-en-ladingprobleem

Basale fout – Als de vlag de lading niet dekt, riskeer je problemen.

Parallelle processen

Basale fout – Als twee processen hetzelfde doel hebben, zal geen van beide goed werken.

Systeem van het zevende knoopsgat

Basale fout – Een systeem van het zevende knoopsgat is een systeem dat onvoldoende rekening houdt met menselijke eigenschappen.