Documentatie verzorgen

Over het nut van documenteren is iedereen het eens, en toch is goede documentatie zelden beschikbaar. Daar zijn verschillende redenen voor.
– Documenteren komt meestal achteraan in een project, en wordt dan omwille van tijdsdruk gemakkelijk weggelaten. De gebruiker moet zich steeds weer behelpen.
– Het schrijven van documentatie wordt dikwijls overgelaten aan personen die geen goed zicht hebben op de behoeften van de bestemmeling.

Deckers Advies helpt je bij het opzetten van diverse soorten documentatie:
– behoeftenspecificaties;
– technische systeemdocumentatie;
– functionele gebruikershandleidingen;
– begrippendefinities;
– trainingsmateriaal;
– handleidingen en/of procedures voor help desk.