Positief perfectionisme

Zie ook het artikel Perfectionisme: een analyse, waar ik verdedig dat perfectionisme diverse aspecten heeft, en niet altijd negatief is. Anderzijds zie ik meer en meer publicaties die nog steeds eenzijdig negatief zijn, ook on-line. In dit artikel bekijk ik diverse websites en andere bronnen, in een poging om de discussie te objectiveren.

Boek: "De perfectie paradox"

Dit boek gaat ervan uit dat perfectionisme altijd negatief is, en dat streven naar uitmuntendheid geen perfectionisme is. Dat bepaalt uiteraard in grote mate de behandeling van het onderwerp.

Boek: "Zeg me dat ik oké ben"

Nog straffer. Extreem gesteld: alle ellende is het gevolg van perfectionisme, en perfectionisme is het gevolg van narcistische ouders. De toevoeging van het hoofdstuk over narcisme in de tweede versie bevestigt dat de auteur de beide begrippen met elkaar verwart, en dat is meteen de oorzaak van de eenzijdige strekking, gebaseerd op een flagrant vlag-en ladingprobleem.

Vooral bij de analyse rond perfectionisme ervaar ik dat een bepaald idee (bv. positief perfectionisme bestaat niet; streven naar uitmuntendheid is geen perfectionisme) zich heel gemakkelijk via boeken en on-line artikels verspreidt, ook al klopt het niet. Zeker als er geld mee te verdienen valt in de coaching sector zie je dat fenomeen opduiken. In het geval van perfectionisme, dat nochtans meer dan noodzakelijk is om de actuele maatschappelijke problemen te kunnen oplossen, is dat bijzonder jammer. Ik vrees zelfs dat perfectionisme-aversie (zoals gepromoot in deze beide boeken) net een belangrijk element is in het groeien van die problemen, maar daarover elders meer.

https://file.scirp.org/pdf/JSS_2014082216485216.pdf

Wetenschappelijk artikel over de studie van positief en negatief perfectionisme. Mijn vertaling van sectie 1 en 4 vind je hier. Dit rapport geeft aan dat er door sociologen wel degelijk wordt gekeken naar positief perfectionisme. Zowel het onderscheid tussen positief en negatief perfectionisme (en non-perfectionisme daartussen), als het positief effect van perfectionisme op het subjectief welbevinden (!) komen aan bod.

https://joshhillis.com/positive-perfectionism-vs-negative-perfectionism/

Blogpost met een interessant samenraapsel van diverse bronnen. Dit lijkt mij een eerlijke poging tot analyse, hoewel de objectiviteit blijkbaar toch beperkt is. De afbeelding bovenaan met de tekst "Imperfection is beautiful" zegt al veel, en ook hier zie je de overwegend negatieve conclusies in de aard van "positief perfectionisme bestaat niet"; ideeën kennen geen grenzen.

https://www.psychologytoday.com/us/basics/perfectionism

Dit artikel negeert positief of gezond perfectionisme niet, maar in de meeste zinnen wordt met perfectionisme toch negatief perfectionisme bedoeld, overigens zonder enige verklaring. De tekst is niet bepaald perfect gestructureerd (bv. oorzaken van perfectionisme staan niet allemaal onder de betreffende hoofding), maar geeft wel een interessant overzicht van diverse aspecten van perfectionisme. Jammer van de negatieve insteek, maar dat was misschien te verwachten van een site die toegang geeft tot hulpverlening…

https://hochsensibelsein.de/hochsensibilitaet-und-perfektionismus/

Ik ben geneigd hoogsensitiviteit als een randgebied te beschouwen (vooral omdat dit zo moeilijk definieerbaar is), maar de stelling van dit artikel is wel interessant; een vertaling vind je hier. In grote lijnen:
– hoogsensitieve personen zien meer details, en hebben daardoor meer aandacht voor perfectie;
– goed werk kleineren is een frequente reactie van mensen die slordig werken; hoogsensitieven krijgen vaak het verwijt "te perfectionistisch" te zijn;
– de meeste van de echt goede dingen komen voort uit perfectionisme.

Tussendoortje

In een sollicitatiegesprek wordt op de vraag "noem eens één van je slechte eigenschappen" vaak geantwoord "ik kan nogal perfectionistisch zijn". Da's een handig antwoord, want daar kan je alle kanten mee uit. Hier wordt tegelijkertijd (ge)(mis)bruik gemaakt van de negatieve connotatie (zoals die blijkt uit de meeste publicaties), en van het positieve aspect (ik kan een opdracht perfect uitvoeren, en dat is toch wat de werkgever wil). Ik ken geen andere eigenschap waarbij dit spagaat zo wordt uitgebuit.

Perfectionisme