Blog

Voorrang van rechts

De voorrang van rechts staat ter discussie. Voor zover die voorrangsmaatregel als snelheidsbeperking wordt gebruikt is de discussie meer dan terecht.

Mijn kapper en het internet

Gij zult met uw zaak meermaals aanwezig zijn op het internet. Willen of niet.

De vlag en de lading

Ik gebruik het spreekwoord "de vlag dekt de lading (niet)" om één van de basale fouten te omschrijven, nl. het "vlag- en ladingprobleem". Maar bij een controle op Internet vind ik dit: "De vlag dekt de lading. > Iets slechts wordt mooier voorgesteld.". Heeft mijn benaming "vlag- en ladingprobleem" zelf een vlag- en ladingprobleem?

Markering van fietsoversteekplaatsen

Op fietsoversteekplaatsen hebben fietsers geen voorrang. Dat voetgangers wel voorrang hebben op een zebrapad, en de fietsoversteekplaatsen meestal langs zebrapaden liggen is een bron van veel verwarring. Maar er wordt over nagedacht; soms lijkt dat nuttig, soms niet. Hierbij een kritische lezing van een artikel uit De Standaard. Zie ook "Geen voorrang voor fietsers".

Geen voorrang voor fietsers

Op een zebrapad hebben voetgangers voorrang. Op een oversteekplaats voor fietsers hebben fietsers geen voorrang. Dat verschil leidt tot een reeks van problemen met enkele interessante neveneffecten.

Een uitspraak in een zin

De opname van een uitspraak in een zin vergt een aangepaste punctuatie. Enkele bedenkingen.

Doel of doelstelling?

Een "doel" is hetgeen je wil bereiken. Een "doelstelling" is het stellen van een doel, en dat is iets anders dan een doel. "Doelstelling" is dus geen synoniem voor "doel".